AUTORIZOVANÝ  PLYNOSERVIS PRAHA
tel. 604 849 177
NAPIŠTE NÁM
Pole označená * jsou povinná
....................................................................................................
„Od září některé plynové kotle končí. Vyměňte starý kotel, dokud jsou na skladě“
Počítadlo přístupů
Created by Seoregistr
Vstup do E-shopu
Doporučujeme
TOPlist
Od 26. září 2015 vstupuje v platnost první soubor požadavků na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů dle Nařízení Komise (EU) č. 813/2013. Pro palivové kotle, tedy kotle na plyn nebo olej, se jmenovitým výkonem do 70 kW včetně, stanovuje nařízení, že sezónní energetická účinnost vytápění nesmí být nižší než 86 %. Sezónní energetická účinnost je parametr, který je definován nařízením č. 811/2013 obecně lze říct, že tento parametr má vyjádřit účinnost kotle s ohledem na skutečné podmínky provozu. V praxi to tedy znamená: Pro kotle o výkonech nad 70 kW do 400 kW včetně je stanoven požadavek na užitečnou účinnost při 100 % jmenovitého tepelného výkonu minimálně 86 % a při 30 % výkonu na 94 %.
Těmto požadavkům vyhoví pouze kondenzační kotle a další dodávky klasických nekondenzačních kotlů jsou tímto nařízením, až na výjimku uvedenou níže, zakázany.

Kdo má dosluhující kotel, ten by měl stávající kotel vyměnit co nejdříve, dokud nekondenzační kotle jsou ještě na trhu. Stejně by měl postupovat ten, komu se nechce do stavebních prací - nového kanalizačního potrubí pro odvod kondenzátu a vložkování komína. Pozor v bytových domech, kde se využívá společných komínů, protože všechny kotle musí být stejné.

Jak se tedy změní nabídka kotlů na trhu?
Plynové kotle
Kondenzační kotel – v této kategorii k žádné změně nedochází, kondenzační kotle splní požadavek s dostatečnou rezervou
Konvenční kotel typu B1 – tento kotel dostal v nařízení výjimku, byť jen v omezeném rozsahu. Tyto kotle bude možné montovat pouze jako náhradu stávajícího kotle, který je instalován do společného otevřeného kouřovodu. Důvodem výjimky jsou příliš vysoké náklady na změnu takových systémů pro kondenzační kotle. Do výjimky jsou zařazeny kotle se jmenovitým výkonem do 10 kW včetně (kombikotle do 30kW), přičemž minimální hodnota sezonní účinnosti je zde snížena na 75%.
Ostatní konvenční kotle – všechny další konvenční kotle, které nevyhoví podmínkám předchozího odstavce, nebude možné nadále uvádět na trh.

Elektrické kotle?
Elektrické kotle mají předepsanou sezonní energetickou účinnost pouze 30 %, což se zdá být ve srovnání s plynem mnohem snazší požadavek, ale výpočet účinnosti v tomto případě zohledňuje, že samotná elektrická energie se vyrábí většinou v elektrárnách na fosilní paliva, takže kotle, které se dnes pyšní účinností 99 %, dosáhnou v případě sezonní účinnosti na pouze asi 36 %. Když uvážíme, že již 26. září 2017 se požadavek ekodesignu zvýší na 36 %, jsou i výrobci elektrokotlů v nelehké situaci.

Kotle na tuhá paliva
Kotle na tuhá paliva jsou zařazena do jiné skupiny a nařízení č. 813 je neovlivňuje. V ČR ovšem platí zákon o ochraně ovzduší, který od r. 2018 zakazuje uvádět na trh kotle s emisní třídou nižší než 4 a pokud nedojde k nějakému zdržení, pak v r. 2020 začne platit v celé EU ekodesign i pro kotle na tuhá paliva a ten bude vyžadovat již emisní třídu 5.

Pojem uvedení na trh znamená prvotní akt fyzického doručení výrobku na území EU. Kotel je uveden na trh ve chvíli, kde jej výrobce sídlící v EU dodá zákazníkovi v EU, nebo kdy kotel vyrobený mimo území EU přiveze jeho dovozce na území EU. Pojem se vztahuje na každý jednotlivý kus výrobku. Co to konkrétně znamená? Výrobci a dovozci nesmí od 26. září 2015 tyto konvenční kotle dodávat, ale jejich zákazníci, například velkoobchody nebo montážní firmy, mohou nadále prodávat kotle naskladněné před tímto datem a to až do vyprodání zásob.

REKAPITULACE
Zásadní změnu pocítí ti, kteří mají konvenční kotel a budou ho potřebovat po 26. září 2015 vyměnit.

Pokud výměna nastane nedlouho po nabytí platnosti Ecodesignu, bude možné zřejmě ještě vybírat z téměř kompletní nabídky kotlů, které si velkoobchody naskladnili ještě před uvedeným datem. Časem se ale zásoby budou vyprodávat.
Pokud v době nutné výměny nebude již vhodný kotel na trhu, je ještě možné pokusit se o opravu kotle. Náhradní díly se budou dodávat i nadále, ale oprava může být velmi nákladná.
Další variantou je koupě kondenzačního kotle, což je ostatně i záměr legislativy. V tom případě ale bude potřeba krom kotle vyměnit i kouřovod. Výměna kouřovodu je především problémem pro vícepodlažní domy se společným odvodem spalin turbokotlů. Konvenční turba nejsou zahrnuta do výše zmíněné výjimky a obyvatelé takových domů budou postaveni dříve či později před skoro neřešitelný problém. Pokud by měl být společný odvod spalin přestaven pro kondenzační kotle, budou muset vyměnit kotel všichni současně.

Zamyslet se je třeba i nad tím, zda otopná tělesa postačují pro topení s nižší teplotou otopné vody a od kotle bude navíc potřeba zajistit odvod kondenzátu

Zdroj: http://energetika.tzb-info.cz/vytapime-plynem/12934-co-se-zmeni-u-plynovych-kotlu-od-zari-2015


Vstup do E-shopu
Připravujeme
Připravujeme