AUTORIZOVANÝ  PLYNOSERVIS PRAHA
tel. 604 849 177
NAPIŠTE NÁM
Pole označená * jsou povinná
....................................................................................................
Příčina otravy CO
Počítadlo přístupů
Created by Seoregistr
Vstup do E-shopu
Doporučujeme
TOPlist
Kde na vás číhá nebezpečí otravy CO ?? CO vzniká pokud je čas hoření ve spalovací komoře příliš krátký, není k dispozici dostatek kyslíku, je zanedbáno čištění výměníku, slabý komínový tah (horké letní dny) je poškozená komínová vložka, atd. Mnoho otrav vzniklo tak, že byl zanesen výměník spaliny/voda, nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu z jiného dostatečně velkého prostoru, v koupelně byl elektrikářem nově nainstalovaný odtahový ventilátor, popřípadě digestoř v kuchyni. (Tyto musí být elektricky zapojeny tak, aby mohl být v provozu pouze kotel a nebo ventilátor či digestoř). Pokud nemá plynový spotřebič pro spalování plynu přiveden dostatek vzduchu, dochází k nedokonalému spalování a jedovatý CO (nikoliv CO2) máme zde. Tento jedovatý oxid uhelnatý je navíc těžší nežli vzduch a protože mnoho plynových průtokových ohřívačů vody je nainstalováno nad vanou, tak CO neviditelně doputuje do vany do níž si napouštíme vadu pro naše poslední vykoupání.   
Nezbytnou podmínkou pro provoz plynových kotlů je dostatečný přívod spalovacího vzduchu do prostoru kde je kotel nainstalovaný a také spolehlivý odvod spalin do komínu.

Celá řada již současně provozovaných kotlů je vybavena čidlem proti zpětnému toku spalin, které přeruší provoz kotle v případě, kdy dojde k problémům při odvodu spalin komínovým průduchem.

Ve střední a vyšší třídě závěsných plynových kotlů s odtahem spalin do komínu se setkáme navíc i se spalinovým čidlem hořákové komory. Takto vybavené kotle pak zajišťují nejvyšší míru bezpečnosti proti průniku spalin do okolního prostoru. Pokud k takové situaci za provozu dojde např. v důsledku zanedbané údržby např. při zaneseném výměníku bude kotel hlásit poruchový stav a bude odstaven z provozu.

Plynový kotel či průtokový ohřívač vody, který má díky zanedbané údržbě znečištěný výměník a který je již špatně průchodným pro spaliny. Spaliny obtékají výměník ze spodní části, hromadí se spaliny u ústí hořáku, což způsobuje nedokonalé spalování a tvorbou velkého množství CO ve spalinách. Spaliny neodcházejí tak jak mají do komínu, ale odcházejí prostorem mezi výměníkem a krytem kotle do prostoru kde je kotel nainstalován, mnohdy je to koupelna či chodba bytu. V důsledku toho, nedojde k aktivaci pojistky proti zpětnému toku spalin (spalinový termostat).

Těmto problémům je možno zabránit při provádění pravidelných periodických servisních prohlídek, jejichž součástí je vyčištění výměníku. Pozor, na tento únik nedokáže zareagovat spalinové čidlo umístěné v prostoru přerušovače tahu.

Pokud má váš kotel spalinové čidlo a čidlo ve spalinové komoře, bude vám při zanešeném výměníku informovat chybovým hlášením kódu na displeji kotle. Provozovatel plynového kotle je tedy upozorněn na nestandardní provoz plynového spotřebiče a musí tuto příčinu odstranit.

Pokud se toto vypnutí vyskytuje častěji je nutno zavolat autorizovaný servis a sdělit mu poruchu a data přístroje.
Vstup do E-shopu
Připravujeme
Připravujeme